Data Design for Human

แสดงข้อมูลให้เข้าใจง่ายโดยใช้ Interactive Visualization เป็นสื่อกลาง ช่วยเพิ่มโอกาศทางธุระกิจของคุณ

Unlock Your Data Potential

เพิ่มความรวดเร็วและ Insight ของข้อมูลที่คุณมี เพิ่มศักยภาพทางธุระกิจของคุณในโลก Digital
ผลงานของเรา บริการของเรา
เกี่ยวกับเรา

พวกเราคือ Big Data Solutions

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น Math, Statistic, Design, Politic, Computer Science, และ Programing

mockup mockup layer mockup layer

Data จะมีประโยชน์มากขึ้น ถ้าสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจได้ง่าย

พวกเราเป็น Solutions ที่จะช่วยให้คุณจัดการกับ Big data ในเพียงไม่กี่ Click เพิ่มความรวดเร็วและ Insight ของข้อมูลที่คุณมี เพิ่มศักยภาพทางธุระกิจของคุณในโลก Digital

8

จำนวนทีมงาน

8+

จำนวนสาขาอาชีพ

บริการของเราช่วยเชื่อมต่อ Data ของคุณกับโลก Digital ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความรวดเร็ว

เริ่มจาก Data และสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว เราจะทำการ Clean และ Reformat ให้พร้อมใช้งาน และเชื่อมโยงโดย Software ของเรา ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เเบบ Real time

10

จำนวนโปรเจคของเรา

21 วัน

เวลาใช้ในการ Prototype

ครอบครุมตั้งเเต่ TedTalk และ Business Presentation จนถึง Software และระบบในการส่งถ่ายข้อมูล

บริการ Presentation ของเราช่วยเเสดงสิ่งที่ซับซ้อนให้ดูง่ายขึ้น เนื่องจากเป็น Interactive ที่ผู้ใช้สามารถกดปรับเปลี่ยน Data ได้จาก Presentation โดยตรง

6

Presentation Done

9+

Presentation Themes

10

Projects Finished

50253

Line Of Coding

1182

Our Combined IQ

100

Days Operated

บริการของเรา

บริการของเราครอบครุมความต้องการในทุกๆด้านที่เกี่ยวกับ Big Data

Data Analysis

เรา Clean และ Reformat ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ Predictive ต่างๆ

more

Data Visualization

ใช้ Visualization เป็นสื่อกลางระหว่าง Data และผู้ใช้งาน เพิ่ม insight ของข้อมูลที่คุณมี เพิ่มศักยภาพทางธุระกิจของคุณ

more

Interactive Presentation

เหมาะสำหรับงาน TedTalk หรือ Business Presentation รวมไปถึงการ Pitch งาน ช่วยเพิ่มโอกาศทางธุระกิจของคุณ

more

Software Prototyping

ออกแบบ Product เบื้องต้นที่ช่วยในงานจัดการข้อมูล สร้าง Report รูปต่างๆ จากข้อมูลได้ เพียงไม่กี่ Click!

more

Software Development

Software ที่จะช่วยจัดการข้อมูลตามที่คุณต้องการ เพียงไม่กี่ Click มีความเเม่นยำและรวดเร็วสูงแบบ Real Time

more

Database Design

เราคำนึงถึงระบบ Security และ Database ทำให้การส่งผ่านข้อมูลในระบบของคุณมีความเสถียร และ Privacy ที่สูง

more

งานตัวอย่างของเรา

ครอบครุมตั้งเเต่ TedTalk และ Business Presentation จนถึง Software และระบบในการส่งถ่าย และจัดการข้อมูล

  • All
  • Data Visualization
  • Analysis
  • Presentation
  • Machine Learning